ZBORNIKI IS2007

  • Zbornik A / Proceedings A

– INTELIGENTNI SISTEMI / INTELLIGENT SYSTEMS

– VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI / EDUCATION IN INFORMATION SOCIETY

– IZKOPAVANJE ZNANJA IN PODATKOVNA SKLADIŠČA / DATA MINING AND DATA WAREHOUSES

– SODELOVANJE, PROGRAMSKA OPREMA IN STORITVE V INFORMACIJSKI DRUŽBI / COLLABORATION, SOFTWARE AND SERVICES IN INFORMATION SOCIETY

– KOGNITIVNE ZNANOSTI / COGNITIVE SCIENCES

Prenesi / Download (27.3 MB)

  • Zbornik B / Proceedings B

– Slovenija pred demografskimi izzivi 21. stoletja / SLOVENIAN DEMOGRAPHIC CHALLENGES IN THE 21ST CENTURY

Prenesi / Download (4.5 MB)