POSTOPEK RECENZIJE

Vse konference, ki so del multikonference IS, sledijo procesu enojno slepe recenzije vsaj enega recenzenta. Identiteta recenzentov ni znana, ravno tako recenzenti ne poznajo identitete drug drugega. Ugovor na odločitev o sprejetju je lahko podan le preko predsedstva Programskega odbora.

O konferenčnih standardih si lahko preberete na naslednji strani.