PROGRAMSKI ODBOR

MEDNARODNI PROGRAMSKI ODBOR

PROGRAMSKI ODBOR

 • Vladimir Bajic, Južna Afrika
 • Heiner Benking, Nemčija
 • Se Woo Cheon, Južna Koreja
 • Howie Firth, Škotska
 • Olga Fomichova, Rusija
 • Vladimir Fomichov, Rusija
 • Vesna Hljuz Dobric, Hrvaška
 • Alfred Inselberg, Izrael
 • Jay Liebowitz, ZDA
 • Huan Liu, Singapur
 • Henz Martin, Nemčija
 • Marcin Paprzycki, ZDA
 • Claude Sammut, Avstralija
 • Jiri Wiedermann, Češka
 • Xindong Wu, ZDA
 • Yiming Ye, ZDA
 • Ning Zhong, ZDA
 • Wray Buntine, Avstralija
 • Bezalel Gavish, ZDA
 • Gal A. Kaminka, Izrael
 • Mike Bain, Avstralija
 • Michela Milano, Italija
 • Derong Liu, Chicago, ZDA
 • Toby Walsh, Avstralija
 • Sergio Campos-Cordobes, Španija
 • Shabnam Farahmand, Finska
 • Sergio Crovella, Italija
 • Mojca Ciglarič, predsednica
 • Bojan Orel,
 • Franc Solina,
 • Viljan Mahnič,
 • Cene Bavec,
 • Tomaž Kalin,
 • Jozsef Györkös,
 • Tadej Bajd
 • Mojca Bernik
 • Marko Bohanec
 • Ivan Bratko
 • Andrej Brodnik
 • Dušan Caf
 • Saša Divjak
 • Tomaž Erjavec
 • Bogdan Filipič
 • Andrej Gams
 • Matjaž Gams
 • Mitja Luštrek
 • Marko Grobelnik
 • Nikola Guid
 • Marjan Heričko
 • Borka Jerman Blažič Džonova
 • Gorazd Kandus
 • Urban Kordeš
 • Marjan Krisper
 • Andrej Kuščer
 • Jadran Lenarčič
 • Borut Likar
 • Janez Malačič
 • Olga Markič
 • Dunja Mladenič
 • Franc Novak
 • Vladislav Rajkovič
 • Grega Repovš
 • Ivan Rozman
 • Niko Schlamberger
 • Stanko Strmčnik
 • Jurij Šilc
 • Jurij Tasič
 • Denis Trček
 • Andrej Ule
 • Boštjan Vilfan
 • Baldomir Zajc
 • Blaž Zupan
 • Boris Žemva
 • Leon Žlajpah
 • Niko Zimic
 • Rok Piltaver
 • Toma Strle
 • Tine Kolenik
 • Franci Pivec
 • Uroš Rajkovič
 • Borut Batagelj
 • Tomaž Ogrin
 • Aleš Ude
 • Bojan Blažica
 • Matjaž Kljun
 • Robert Blatnik
 • Erik Dovgan
 • Anton Gradišek
 • Lidija Zadnik Stirn
 • Marjan Mernik
 • Tomaž Pisanski
 • Janez Grad
 • Dušan Kodek
 • Vladimir Batagelj
 • Špela Stres
 • Anton P. Železnikar