PROGRAMSKI ODBOR

MEDNARODNI PROGRAMSKI ODBOR

PROGRAMSKI ODBOR

 • Vladimir Bajic, Južna Afrika
 • Heiner Benking, Nemčija
 • Se Woo Cheon, Južna Koreja
 • Howie Firth, Škotska
 • Olga Fomichova, Rusija
 • Vladimir Fomichov, Rusija
 • Vesna Hljuz Dobric, Hrvaška
 • Alfred Inselberg, Izrael
 • Jay Liebowitz, ZDA
 • Huan Liu, Singapur
 • Henz Martin, Nemčija
 • Marcin Paprzycki, ZDA
 • Claude Sammut, Avstralija
 • Jiri Wiedermann, Češka
 • Xindong Wu, ZDA
 • Yiming Ye, ZDA
 • Ning Zhong, ZDA
 • Wray Buntine, Avstralija
 • Bezalel Gavish, ZDA
 • Gal A. Kaminka, Izrael
 • Mike Bain, Avstralija
 • Michela Milano, Italija
 • Derong Liu, Chicago, ZDA
 • prof. Toby Walsh, Avstralija
 • Mojca Ciglarič, predsednik
 • Bojan Orel, podpredsednik
 • Franc Solina,
 • Viljan Mahnič,
 • Cene Bavec,
 • Tomaž Kalin,
 • Jozsef Györkös,
 • Tadej Bajd
 • Jaroslav Berce
 • Mojca Bernik
 • Marko Bohanec
 • Ivan Bratko
 • Andrej Brodnik
 • Dušan Caf
 • Saša Divjak
 • Tomaž Erjavec
 • Bogdan Filipič
 • Andrej Gams
 • Matjaž Gams
 • Mitja Luštrek
 • Marko Grobelnik
 • Nikola Guid
 • Marjan Heričko
 • Borka Jerman Blažič Džonova
 • Gorazd Kandus
 • Urban Kordeš
 • Marjan Krisper
 • Andrej Kuščer
 • Jadran Lenarčič
 • Borut Likar
 • Janez Malačič
 • Olga Markič
 • Dunja Mladenič
 • Franc Novak
 • Vladislav Rajkovič
 • Grega Repovš
 • Ivan Rozman
 • Niko Schlamberger
 • Stanko Strmčnik
 • Jurij Šilc
 • Jurij Tasič
 • Denis Trček
 • Andrej Ule
 • Tanja Urbančič
 • Boštjan Vilfan
 • Baldomir Zajc
 • Blaž Zupan
 • Boris Žemva
 • Leon Žlajpah