KONFERENCE

6. ŠTUDENTSKA KONFERENCA O RAČUNALNIŠKEM RAZISKOVANJU
+
ETIKA IN STROKA
+
INTERAKCIJA ČLOVEK RAČUNALNIK V INFORMACIJSKI DRUŽBI
+
IZKOPAVANJE ZNANJA IN PODATKOVNA SKLADIŠČA
+
KOGNITIVNA ZNANOST
+
KOGNITONIKA
+
LJUDJE IN OKOLJE
+
MEDNARODNA KONFERENCA O PRENOSU TEHNOLOGIJ
+
ROBOTIKA
+
SLOVENSKA KONFERENCA O UMETNI INTELIGENCI
+
SREDNJE-EVROPSKA KONFERENCA O UPORABNIH IN TEORETIČNIH RAČUNALNIŠKIH ZNANOSTIH
+
SVEČANA PRIREDITEV (11.10.2019)
+
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI
+