KONFERENCE

DEMOGRAFSKE IN DRUŽINSKE ANALIZE
+
DIGITALNA VKLJUČENOST V INFORMACIJSKI DRUŽBI – DIGIN 2023
+
KOGNITIVNA ZNANOST
+
KONFERENCA O ZDRAVI DOLGOŽIVOSTI
+
LEGENDE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE
+
MEDNARODNA KONFERENCA O PRENOSU TEHNOLOGIJ
+
MITI IN RESNICE O VAROVANJU OKOLJA
+
ODKRIVANJE ZNANJA IN PODATKOVNA SKLADIŠČA – SIKDD
+
SLOVENSKA KONFERENCA O UMETNI INTELIGENCI
+
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI
+
ZAKLJUČNA SVEČANA PRIREDITEV KONFERENCE (13. 10. 2023)
+