KONFERENCE

CHATGPT V ZDRAVSTVU
+
DEMOGRAFSKE IN DRUŽINSKE ANALIZE
+
DIGITALNA PREOBRAZBA ZDRAVSTVENE NEGE
+
DIGITALNA VKLJUČENOST V INFORMACIJSKI DRUŽBI – DIGIN 2024
+
KOGNITIVNA ZNANOST
+
KONFERENCA O ZDRAVI DOLGOŽIVOSTI
+
LEGENDE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE
+
MEDNARODNA KONFERENCA O PRENOSU TEHNOLOGIJ
+
MITI IN RESNICE O VAROVANJU OKOLJA
+
ODKRIVANJE ZNANJA IN PODATKOVNA SKLADIŠČA – SIKDD 2024
+
SLOVENSKA KONFERENCA O UMETNI INTELIGENCI
+
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI
+