KONFERENCE

DEMOGRAFSKE IN DRUŽINSKE ANALIZE
+
KOGNITIVNA ZNANOST
+
KOGNITONIKA ONLINE
+
LEGENDE RAČUNALNIŠTVA
+
MATCOS 2022
+
MEDNARODNA KONFERENCA O PRENOSU TEHNOLOGIJ
+
ODKRIVANJE ZNANJA IN PODATKOVNA SKLADIŠČA – SIKDD
+
SLOVENSKA KONFERENCA O UMETNI INTELIGENCI
+
ŠTUDENTSKA KONFERENCA O RAČUNALNIŠKEM RAZISKOVANJU 2022
+
VSEPRISOTNE ZDRAVSTVENE STORITVE IN PAMETNI SENZORJI
+
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI
+
ZAKLJUČNA SVEČANA PRIREDITEV KONFERENCE (14. 10. 2022)
+