NAGRADE IS

NAGRADA “DONALD MICHIE AND ALAN TURING” ZA ŽIVLJENJSKO DELO (NAGRADA “MICHIE-TURING”)

nagrada

 • 2023 prof. dr. Andrej Brodnik
 • 2022 prof. dr. Jadran Lenarčič
 • 2021 prof. dr. Jernej Kozak
 • 2020 prof. dr. Lidija Zadnik Stirn
 • 2019 prof. dr. Marjan Mernik
 • 2018 prof. dr. Saša Divjak
 • 2017 prof. dr. Marjan Krisper
 • 2016 prof. dr. Tomaž Pisanski
 • 2015 prof. dr. Jurij Tasič
 • 2014 prof. dr. Janez Grad
 • 2013 prof. dr. Dušan Kodek
 • 2012 prof. dr. Franc Solina
 • 2011 prof. dr. Vladimir Batagelj
 • 2010 prof. dr. Tomaž Kalin
 • 2009 prof. dr. Vladislav Rajkovič
 • 2008 prof. dr. Ivan Rozman
 • 2007 akad. prof. dr. Ivan Bratko
 • 2006 prof. dr. Cene Bavec
 • 2005 dr. Anton P. Železnikar

Nomination and Selection of the Donald Michie and Alan Turing Prize for Life Achievements in Slovenian Information Society

A nomination for the Donald Michie and Alan Turing Prize for Life Achievements in Slovenian Information Society (short Michie-Turing prize) may be submitted by any person who meets the Eligibility criteria. A nomination will consist of details of the named candidate together with a written case of at most one page summarising the candidates key achievements in the field of Information Sciences. Candidates may not nominate themselves. A letter of invitation to submit is not required.

The names of the nominees and other information about the nominations cannot be revealed to the public. Process of Nomination and Selection The Organising Committee of the Information society multi-conference is responsible for the selection of eligible candidates.

The Organising Committee and the Programming Committee of the Information society multiconference are responsible for the choice of the Michie-Turing Prize recipients. The Michie-Turing Prize is awarded at the Opening Ceremony of the yearly multi-conference Information society. Who is eligible for the Prize The candidates eligible for the Miche-Turing Prize are those submitted by qualified nominators fulfilling the Eligibility criteria (see below). No one can nominate himself or herself.

How are the Michie-Turing Recipients selected?

1. Till the annual summer meeting of the Programming and the Organising Committee, the President of the Organising Committee of the Information Society multi-conference accepts proposals of all members of the Programming and Organising Committee of the IS conference.

2. At the annual summer meeting of the Programming and the Organising Committee, any member of the Programming and the Organising Committee can propose additional candidates.

3. Any present member of the Programming and the Organising Committee can object with veto to any of the proposals if there exists a reasonable argumentation.

4. Each proposed nominee has to be confirmed by the present members of the Programming and the Organising Committee with majority of votes.

5. A list of potential nominees is formed at the annual summer meeting of the Programming and the Organising Committee. The list should consist of at least three and less than seven nominees.

6. The Programming Committee also names a Review board that reviews the nominees.

7. Each nominee is asked for agreement with the candidature in less than one month. The Organising Committee is delegated for asking the nominees.

8. The Review board is asked to analyze whether the candidates are eligible for the award. The Review board can eliminate nominees not meeting the desired scientific and development criteria and report the modified list in one month to the Organising Committee. The Review board cannot propose less than two candidates to the Organising Committee.

9. The Organising Committee and the Review board organize an argumentation for the proposed candidates.

10. The list of nominees and the argumentation highlighting their contributions is submitted by a member of the OC to all members of the Programming Committee and Organising Committee through electronic mail for voting. One member of the Organising committee (the president excluded) receives votes through email.

11. Voting is anonymous in the sense that only the chosen member of the Organising Committee sees the voting. Reporting can be performed as to regard the number of votes submitted for each candidate. In case of complaint, a special board can be named to verify the voting.

Are the nominations made public?

Disclosure of information about the nominations is restricted. The restriction concerns the nominees and nominators, as well as investigations and opinions related to the award of a prize.

Eligibility criteria

Candidates for nominations are those that contributed significantly to the information society in Slovenia and abroad.

In particular, they should be

 • Active in information society
 • Slovenians by citizenship
 • Established researchers
 • Established professors
 • Established developers/engineers in industry
 • Potentially of other professions related to information society.

The candidates are not to be

 • Active professional politicians
 • Members of political and capital elites
 • Employed in the governmental sector.

 • 2023 Benjamin Bajd
 • 2022 Ekipa NIJZ, ki je vpeljala sistem zVEM
 • 2021 Sodelavci Odseka za inteligentne sisteme, Institut »Jožef Stefan«
 • 2020 Programski svet tekmovanja ACM Bober
 • 2019 Sodelavci Odseka za inteligentne sisteme, Institut »Jožef Stefan«
 • 2018 Doc. Dr. Marinka Žitnik
 • 2017 Doc. Dr. Andrej Brodnik
 • 2016 Prof. Dr. Blaž Zupan
 • 2015 Doc. Dr. Domen Mongus
 • 2014 Prof. Dr. Janez Demšar
 • 2013 Prof. Dr. Marko Bajec
 • 2012 Dr. Jure Leskovec
 • 2011 mag. Janez Brank
 • 2010 Marko Grobelnik

 • 2023 Legende računalništva in informatike: Cene Bavec, Saša Divjak, Janez Grad, Jože Gričar, Izidor Hafner, Vladislav Rajkovič, Stane Štefančič, Lidija Zadnik Stirn, Borut Žalik, Anton Pavel Železnikar
 • 2022 Legende računalništva in informatike: Rudi Bric, Matjaž Gams, Tomaž Gornik, Tomaž Kalin, Robert Leskovar, Domen Mongus, Niko Schlamberger, Franc Solina, Tone Stanovnik, Denis Trček, Žiga Turk
 • 2021 Pionirji računalništva v slovenskih srednjih šolah: Branko Roblek, Jernej Virant, Milan Kac, Bogomir Horvat, Cveto Trampuž, Egon Zakrajšek, Milan Adamič, Janez Grad, Ivan Bratko, Vladislav Rajkovič, Iztok Lajovic, Franc Savnik, Mira Volk, Janez Lesjak, Izidor Hafner
 • 2018 Nagrada najboljšemu učitelji oziroma profesorju v osnovni oziroma srednji šolo: Gregor Anželj
 • 2018 Posebno priznanje: prof. dr. Anton P. Železnikar
 • 2018 Življenjsko priznanje ‘Prva dama slovenskega interneta’: prof. dr. Borka Džonova Jerman Blažič

 • 2023 Portal dostopno.si
 • 2022 Nova elektronska osebna izkaznica
 • 2021 Covid-19 sledilnik
 • 2020 Laboratorij za bioinformatiko, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • 2019 Mobilna aplikacija “Veš kaj ješ?!”
 • 2018 Yaskawina tovarna robotov v Kočevju
 • 2017 eRecept
 • 2016 Informacijska podpora Pediatrične klinike
 • 2015 Supervizor
 • 2014 Google Street View
 • 2013 portal VIDEOLECTURES.NET za najboljši produkt desetletja v kategoriji “e-znanost in tehnologija”
 • 2012 Urbana in Bicikelj
 • 2011 Ukinitev zdravkomatov

 • 2023 Nekompatibilnost informacijskih sistemov v Sloveniji
 • 2022 Cenzura na spletnih omrežjih in spletu
 • 2021 Trditev, da je aplikacija za sledenje Covid-19 stikom problematična za zasebnost
 • 2020 Neodzivnost pri razvoju elektronskega zdravstvenega kartona
 • 2019 Sistem “E-Zdravje”
 • 2018 Padanje državnih sredstev za raziskovalno dejavnost
 • 2017 Padanje državnih sredstev za raziskovano dejavnost
 • 2016 Padec Slovenije na lestvici informacijske družbe
 • 2015 Pomanjkljiva informatizacija pravosodja
 • 2014 Praktična upoštevanje zakonodaje glede piškotkov v brskalnikih
 • 2013 Odsotnost novih informacijskih dosežkov na nivoju države v zadnjem letu
 • 2012 Sporazum ACTA
 • 2011 Popis nepremičnin

 • 2023
  • Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij
   Bogdan Filipič: Randomized optimization: From algorithmic studies to industrial applications
  • Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi 
   • Alenka Baggia, Alenka Brezavšček, Robert Leskovar, Michal Kvet, Frane Urem in Andreana Baeva Motušić: Learning Environmental Data Analysis for Everyone
  • Kognitivna znanost
   • Ana Farič in Ivan Bratko: Bias in Machine Learning: Dilemmas and Answers
  • Slovenska konferenca o umetni inteligenci
   • Tea Tušar, Peter Korošec and Bogdan Filipič: A Multi-Step Evaluation Process in Electric Motor Design
  • Digitalna vključenost v informacijski družbi
   • Marko Bajec, Iztok Lebar Bajec, Tjaša Šoltes, Jernej Cvek, Jaka Čibej, Kaja Gantar, Sara Sever in Simon Krek: Online Notes – A Real-Time Speech Recognition and Machine Translation System for Slovene University Lectures
  • Miti in resnice o varovanju okolja
   • Bojan Pišotek: Green capital for environmental development
  • Odkrivanje znanja in podatkovna skladišča
   • Adrian Mladenić Grobelnik, Faizon Zaman, Jofre Espigule-Pons in Marko Grobelnik: Emergent Behaviors from LLM-Agent Simulations
 •  2022
  • Slovenska konferenca o umetni inteligenci
   • Gašper Slapničar, Peter Us, Erna Alukić, Nejc Mekiš, Miha Mlakar, Janez Žibert: IMF Quality Assurance of Mammograms Using Deep Convolutional Neural Networks and Transfer Learning
 • 2021
  • Slovenska konferenca o umetni inteligenci
   • Carlo Maria De Masi, Simon Stankoski, Vincent Cergolj, Mitja Luštrek: Intent Recognition and Drinking Detection For Assisting kitchen-based Activities
  • Izkopavanje znanja in podatkovna skladišča
   • Jakob Jelenčič, Dunja Mladenić: Modeling stochastic processes by simultaneous optimization of latent representation and target variable
  • Ljudje in okolje
   • David Kocman, Miha Pratneker, Jure Ftičar, Tina Vrabec, Johanna A. Robinson, Rok Novak: Involvement of Citizens in Environmental Epidemiology Studies: Some Experience from the CitieS-Healht Ljubljana Pilot
  • Kognitivna znanost
   • Tadej Todorović, Janez Bregant: AI Art: Merely a Possibility or Already a Reality?
  • Delavnica projekta Insieme
   • Tine Kolenik, Urša Klun, Primož Kocuvan, Matjaž Gams: Intelligent cognitive assistant technology for (mental) health in the ISE-EMH project
   • Janez Tomšič, David Susič, Matjaž Gams: Effectiveness of non-pharmaceutical interventions in handling the COVID19 pandemic: Review of related studies
 •  2020
  • Slovenska konferenca o umetni inteligenci
   • Martin Gjoreski, Vladimir Kuzmanovski, Marko Bohanec »Generating Alternatives for DEX Models using Bayesian Optimization«
  • Izkopavanje znanja in podatkovna skladišča
   • Patrik Zajec, Dunja Mladenić »Learning to fill the slots from multiple perspectives«
  • Ljudje in Okolje
   • Maj Smerkol, Žan Počkar, Alina Machidon, Matjaž Gams
    »Traffic Simulation Software in the Context of Mobility Policy Support System«
  • Ljudje in Okolje
   • Janez Malačič »Kako so predvidevale razvoj prebivalstva Slovenije tri izbrane projekcije prebivalstva Slovenije v preteklosti«
  • Interakcija človek – računalnik v informacijski družbi         
   • Tea Tušar »Interaktivna vizualizacija proračuna Republike Slovenije s Sankeyevim diagramom«
  • Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi                   
   • Matija Lokar, Maja Mujkić »Uporaba Sistema Pišek pri pouku neobveznega izbirnega predmeta računalništvo« (»Teaching elective subject Computing using system Pišek«
  • Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij         
   • Nagrajeni članek:           
   • Urška Fric, Nina Tomić Starc »Status quo of computer implemented inventions in Slovenia and EU«
   • Podelili smo naslednje nagrade 13. Mednarodne konference o prenosu tehnologij (ITTC):Nagrada za inovacijo z največjim tržnim potencialom:Prva nagrada: Gregor Primc, Rok Zaplotnik, Miran Mozetič, Arijana Filipić, Ion Gutierrez-Aguirre, David Dobnik, Matevž Dular in Martin Petkovšek, iz Instituta »Jožef Stefan«, Nacionalnega inštituta za biologijo ter Univerze v Ljubljani.Druga nagrada: Marija Vukomanovič, Srečo Škapin in Danilo Suvorov iz Instituta »Jožef Stefan«.Nagrada svetovne organizacije za intelektualno lastnino: WIPO IP Enterprise Trophy: Razvojni center eNeM Novi Materiali d.o.o..

    Nagrada svetovne organizacije za intelektualno lastnino: WIPO Medal for Inventors: prof. dr. Alenka Vesel iz Instituta »Jožef Stefan«.

 • 2019
  • Slovenska konferenca o umetni inteligenci
   Marko Katrašnik, Junoš Lukan, Mitja Luštrek, Vitomir Štruc, »Razvoj postopka diarizacije govorcev z algoritmi strojnega učenja«