VSEPRISOTNE ZDRAVSTVENE STORITVE IN PAMETNI SENZORJI 2022 / PERVASIVE HEALTH AND SMART SENSING 2022