LEGENDE RAČUNALNIŠTVA 2022 / LEGENDS OF COMPUTING 2022