ODKRIVANJE ZNANJA IN PODATKOVNA SKLADIŠCA / DATA MINING AND DATA WAREHOUSES SIKDD (2018)