DELAVNICA ZA ELEKTRONSKO IN MOBILNO ZDRAVJE TER PAMETNA MESTA / WORKSHOP ELECTRONIC AND MOBILE HEALTH AND SMART CITIES (2017)