DELAVNICA ELEKTRONSKO IN MOBILNO ZDRAVJE / WORKSHOP ELECTRONIC AND MOBILE HEALTH (2016)