IZKOPAVANJE ZNANJA IN PODATKOVNA SKLADIŠČA / DATA MINING AND DATA WAREHOUSES (SiKDD) (2016)