ZBORNIKI IS2008

  • Zbornik A / Proceedings A

– INTELIGENTNI SISTEMI / INTELLIGENT SYSTEMS

– VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI / EDUCATION IN INFORMATION SOCIETY

– IZKOPAVANJE ZNANJA IN PODATKOVNA SKLADIŠČA / DATA MINING AND DATA WAREHOUSES

– SODELOVANJE, PROGRAMSKA OPREMA IN STORITVE V INFORMACIJSKI DRUŽBI / COLLABORATION, SOFTWARE AND SERVICES IN INFORMATION SOCIETY

– KOGNITIVNE ZNANOSTI / COGNITIVE SCIENCES

Prenesi / Download (34 MB)

  • Zbornik B / Proceedings B

– SLOVENIJA PRED DEMOGRAFSKIMI IZZIVI 21. STOLETJA / SLOVENIAN DEMOGRAPHIC CHALLENGES IN THE 21ST CENTURY

Prenesi / Download (20 MB)

  • Zbornik C / Proceedings C

– JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE / LANGUAGE TECHNOLOGIES

Prenesi / Download (7 MB)

  • Zbornik D / Proceedings D

– BIOMA

Prenesi / Download (3 MB)