PROCEEDINGS IS2009

  • Zbornik A / Proceedings A

– INTELIGENTNI SISTEMI / INTELLIGENT SYSTEMS

– VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI / EDUCATION IN INFORMATION SOCIETY

– IZKOPAVANJE ZNANJA IN PODATKOVNA SKLADIŠČA / DATA MINING AND DATA WAREHOUSES

– SODELOVANJE, PROGRAMSKA OPREMA IN STORITVE V INFORMACIJSKI DRUŽBI / COLLABORATION, SOFTWARE AND SERVICES IN INFORMATION SOCIETY

– KOGNITIVNE ZNANOSTI / COGNITIVE SCIENCES

– ROBOTIKA / ROBOTICS

– KOGNITONIKA / COGNITONICS

– DRUGA MINI KONFERENCA IZ TEORETIČNEGA RAČUNALNIŠTVA / THE SECOND MINI CONFERENCE ON THEORETICAL COMPUTER SCIENCE

Prenesi / Download (43 MB)

  • Zbornik B / Proceedings B

– SOOČANJE Z DEMOGRAFSKIMI IZZIVI V EVROPI / FACING DEMOGRAPHIC CHALLENGES IN EUROPE

Prenesi / Download (4 MB)

  • Zbornik C / Proceedings C

– MONDILEX – Raziskovalne infrastrukture za digitalno leksikografijo / MONDILEX – Research Infrastructure for Digital Lexicography

Prenesi / Download (5 MB)