50-LETNICA POUČEVANJA RAČUNALNIŠTVA V SLOVENSKIH SREDNJIH ŠOLAH / 50TH ANNIVERSARY OF TEACHING COMPUTER SCIENCE IN SLOVENIAN SECONDARY SCHOOLS