PROCEEDINGS IS2005

  • Zbornik A / Proceedings A

– KOGNITIVNE ZNANOSTI / COGNITIVE SCIENCES

– SODELOVANJE IN INFORMACIJSKA DRUŽBA / COLLABORATION AND INFORMATION SOCIETY

– IZKOPAVANJE ZNANJA IN PODATKOVNA SKLADIŠČA / DATA MINING AND DATA WAREHOUSES

– RAZVOJ IN PRENOVITEV INFORMACIJSKIH SISTEMOV / DEVELOPMENT AND REENGINEERING OF INFORMATION SYSTEMS

– VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI / EDUCATION IN INFORMATION SOCIETY

– INTELIGENTNI SISTEMI / INTELLIGENT SYSTEMS

Prenesi / Download (23 MB)