PROCEEDINGS IS2006

  • Zbornik A / Proceedings A

– INTELIGENTNI SISTEMI / INTELLIGENT SYSTEMS

– VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI / EDUCATION IN INFORMATION SOCIETY

– IZKOPAVANJE ZNANJA IN PODATKOVNA SKLADIŠČA / DATA MINING AND DATA WAREHOUSES

– SODELOVANJE IN INFORMACIJSKA DRUŽBA / COLLABORATION AND INFORMATION SOCIETY

– KOGNITIVNE ZNANOSTI / COGNITIVE SCIENCES

– MEJNE KOGNITIVNE ZNANOSTI / BORDERLINE COGNITIVE SCIENCES

Prenesi / Download (13.1 MB)

  • Zbornik B / Proceedings B

– JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE / LANGUAGE TECHNOLOGIES

Prenesi / Download (7.1 MB)

  • Zbornik C / Proceedings C

– BIOMA / BIOINSPIRED OPTIMIZATION METHODS AND THEIR APPLICATIONS

Prenesi / Download (5.3 MB)