Vprašaj našega virtualnega asistenta.

Programski odbor

Mednarodni programski odbor Programski odbor
 • Vladimir Bajic, Južna Afrika
 • Heiner Benking, Nemčija
 • Se Woo Cheon, Južna Koreja
 • Howie Firth, Škotska
 • Olga Fomichova, Rusija
 • Vladimir Fomichov, Rusija
 • Vesna Hljuz Dobric, Hrvaška
 • Alfred Inselberg, Izrael
 • Jay Liebowitz, ZDA
 • Huan Liu, Singapur
 • Henz Martin, Nemčija
 • Marcin Paprzycki, ZDA
 • Karl Pribram, ZDA
 • Claude Sammut, Avstralija
 • Jiri Wiedermann, Češka
 • Xindong Wu, ZDA
 • Yiming Ye, ZDA
 • Ning Zhong, ZDA
 • Wray Buntine, Avstralija
 • Bezalel Gavish, ZDA
 • Gal A. Kaminka, Izrael
 • Mike Bain, Avstralija
 • Michela Milano, Italija
 • Derong Liu, Chicago, ZDA
 • prof. Toby Walsh, Avstralija
 • Bojan Orel, predsednik
 • Franc Solina, podpredsednik
 • Viljan Mahnič, podpredsednik
 • Cene Bavec, podpredsednik
 • Tomaž Kalin, podpredsednik
 • Jozsef Györkös, podpredsednik
 • Tadej Bajd
 • Jaroslav Berce
 • Mojca Bernik
 • Marko Bohanec
 • Ivan Bratko
 • Andrej Brodnik
 • Dušan Caf
 • Saša Divjak
 • Tomaž Erjavec
 • Bogdan Filipič
 • Andrej Gams
 • Matjaž Gams
 • Mitja Luštrek
 • Marko Grobelnik
 • Nikola Guid
 • Marjan Heričko
 • Borka Jerman Blažič Džonova
 • Gorazd Kandus
 • Urban Kordeš
 • Marjan Krisper
 • Andrej Kuščer
 • Jadran Lenarčič
 • Borut Likar
 • Janez Malačič
 • Olga Markič
 • Dunja Mladenič
 • Franc Novak
 • Vladislav Rajkovič
 • Grega Repovš
 • Ivan Rozman
 • Niko Schlamberger
 • Stanko Strmčnik
 • Jurij Šilc
 • Jurij Tasič
 • Denis Trček
 • Andrej Ule
 • Tanja Urbančič
 • Boštjan Vilfan
 • Baldomir Zajc
 • Blaž Zupan
 • Boris Žemva
 • Leon Žlajpah 

Oddaja prispevkov

Vljudno vas vabimo k sodelovanju na 20. mednarodni multikonferenci Informacijske družbe – IS 2017.

Registracija

Za vse sodelujoče, ki želijo predstaviti svoje raziskave se morajo prijaviti. Rok za prijavo je 21. september 2017.

Kako na multikonferenco

Multikonferenca IS2017 bo potekala na Institutu Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija.