Ask our virtual assistant.

Proceedings IS2009

 • Zbornik A / Proceedings A

     - INTELIGENTNI SISTEMI / INTELLIGENT SYSTEMS
     - VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI / EDUCATION IN INFORMATION SOCIETY
     - IZKOPAVANJE ZNANJA IN PODATKOVNA SKLADIŠČA / DATA MINING AND DATA WAREHOUSES
     - SODELOVANJE, PROGRAMSKA OPREMA IN STORITVE V INFORMACIJSKI DRUŽBI / COLLABORATION, SOFTWARE AND SERVICES IN INFORMATION SOCIETY
     - KOGNITIVNE ZNANOSTI / COGNITIVE SCIENCES
     - ROBOTIKA / ROBOTICS
     - KOGNITONIKA / COGNITONICS
     - DRUGA MINI KONFERENCA IZ TEORETIČNEGA RAČUNALNIŠTVA / THE SECOND MINI CONFERENCE ON THEORETICAL COMPUTER SCIENCE
  Prenesi / Download (43 MB)

 • Zbornik B / Proceedings B

     - SOOČANJE Z DEMOGRAFSKIMI IZZIVI V EVROPI / FACING DEMOGRAPHIC CHALLENGES IN EUROPE
  Prenesi / Download (4 MB)

 • Zbornik C / Proceedings C

     - MONDILEX - Raziskovalne infrastrukture za digitalno leksikografijo / MONDILEX - Research Infrastructure for Digital Lexicography
  Prenesi / Download (5 MB)

 

Paper submission

Participate in the 20th international multiconference Information Society 2017 and send us your paper till 14th September 2017!

Registration

All participants presenting a paper have to register for the conference where they are presenting the paper. The registration deadline is 21th September 2017.

Directions

IS2017 is to be held at Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenia.