Ask our virtual assistant.

Proceedings IS2006

 • Zbornik A / Proceedings A

     - INTELIGENTNI SISTEMI / INTELLIGENT SYSTEMS
     - VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI / EDUCATION IN INFORMATION SOCIETY
     - IZKOPAVANJE ZNANJA IN PODATKOVNA SKLADIŠČA / DATA MINING AND DATA WAREHOUSES
     - SODELOVANJE IN INFORMACIJSKA DRUŽBA / COLLABORATION AND INFORMATION SOCIETY
     - KOGNITIVNE ZNANOSTI / COGNITIVE SCIENCES
     - MEJNE KOGNITIVNE ZNANOSTI / BORDERLINE COGNITIVE SCIENCES
  Prenesi / Download (13.1 MB)

 • Zbornik B / Proceedings B

     - JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE / LANGUAGE TECHNOLOGIES
  Prenesi / Download (7.1 MB)

 • Zbornik C / Proceedings C

     - BIOMA / BIOINSPIRED OPTIMIZATION METHODS AND THEIR APPLICATIONS
  Prenesi / Download (5.3 MB)

 

Paper submission

Participate in the 20th international multiconference Information Society 2017 and send us your paper till 14th September 2017!

Registration

All participants presenting a paper have to register for the conference where they are presenting the paper. The registration deadline is 21th September 2017.

Directions

IS2017 is to be held at Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenia.