Ask our virtual assistant.

Proceedings IS2005

 • Zbornik A / Proceedings A

     - KOGNITIVNE ZNANOSTI / COGNITIVE SCIENCES
     - SODELOVANJE IN INFORMACIJSKA DRUŽBA / COLLABORATION AND INFORMATION SOCIETY
     - IZKOPAVANJE ZNANJA IN PODATKOVNA SKLADIŠČA / DATA MINING AND DATA WAREHOUSES
     - RAZVOJ IN PRENOVITEV INFORMACIJSKIH SISTEMOV / DEVELOPMENT AND REENGINEERING OF INFORMATION SYSTEMS
     - VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI / EDUCATION IN INFORMATION SOCIETY
     - INTELIGENTNI SISTEMI / INTELLIGENT SYSTEMS
  Prenesi / Download (23 MB)

 

Paper submission

Participate in the 21th international multiconference Information Society 2018 and send us your paper till 14th September 2018!

Registration

All participants presenting a paper have to register for the conference where they are presenting the paper. The registration deadline is 21th September 2018.

Directions

IS2018 is to be held at Jožef Stefan Institute, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenia.