PROCEEDINGS IS2010

  • Zbornik A / Proceedings A

– INTELIGENTNI SISTEMI / INTELLIGENT SYSTEMS

– VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI / EDUCATION IN INFORMATION SOCIETY

– IZKOPAVANJE ZNANJA IN PODATKOVNA SKLADIŠČA / DATA MINING AND DATA WAREHOUSES

– SODELOVANJE, PROGRAMSKA OPREMA IN STORITVE V INFORMACIJSKI DRUŽBI / COLLABORATION, SOFTWARE AND SERVICES IN INFORMATION SOCIETY

– KOGNITIVNA ZNANOST / COGNITIVE SCIENCES

– ROBOTIKA / ROBOTICS

– MATCOS 2010

Prenesi / Download (52 MB)

  • Zbornik B / Proceedings B

– SOOČANJE Z DEMOGRAFSKIMI IZZIVI / FACING DEMOGRAPHIC CHALLENGES

Prenesi / Download (8 MB)

  • Zbornik C / Proceedings C

– JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE / LANGUAGE TECHNOLOGIES

Prenesi / Download (8 MB)

  • Zbornik D / Proceedings D

– Odprta delavnica projekta CONFIDENCE / CONFIDENCE project open workshop

Prenesi / Download (4 MB)