PROCEEDINGS IS2012

  • Zbornik A / Proceedings A

– 100 LET ALANA TURINGA IN 20 LET SLAIS-A / 100 YEARS OF ALAN TURING AND 20 YEARS OF SLAIS

– INTELIGENTNI SISTEMI / INTELLIGENT SYSTEMS

– IZKOPAVANJE ZNANJA IN PODATKOVNA SKLADIŠČA / DATA MINING AND DATA WAREHOUSES

– SODELOVANJE, PROGRAMI IN STORITVE V INFORMACIJSKI DRUŽBI / COLLABORATION, SOFTWARE AND SERVICES IN INFORMATION SOCIETY

– KOGNITIVNE ZNANOSTI / COGNITIVE SCIENCES

– ROBOTIKA / ROBOTICS

– VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI / EDUCATION IN INFORMATION SOCIETY

Prenesi / Download (52 MB)

  • Zbornik B / Proceedings B

– SOOČANJE Z DEMOGRAFSKIMI IZZIVI / FACING DEMOGRAPHIC CHALLENGES

Prenesi / Download (8 MB)

  • Zbornik C / Proceedings C

– JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE / LANGUAGE TECHNOLOGIES

Prenesi / Download (28 MB)