PROCEEDINGS IS2013

  • Zbornik A / Proceedings A

– INTELIGENTNI SISTEMI / INTELLIGENT SYSTEMS

– IZKOPAVANJE ZNANJA IN PODATKOVNA SKLADIŠČA / DATA MINING AND DATA WAREHOUSES

– INTERAKCIJA ČLOVEK-RAČUNALNIK V INFORMACIJSKI DRUŽBI / HUMAN-COMPUTER INTERACTION IN INFORMATION SOCIETY

– SODELOVANJE, PROGRAMI IN STORITVE V INFORMACIJSKI DRUŽBI / COLLABORATION, SOFTWARE AND SERVICES IN INFORMATION SOCIETY

– KOGNITIVNA ZNANOST / COGNITIVE SCIENCES

– KOGNITONIKA / COGNITONICS

– VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI / EDUCATION IN INFORMATION SOCIETY

– MATCOS 2013

Prenesi / Download (75 MB)

  • Zbornik B / Proceedings B

– SOOČANJE Z DEMOGRAFSKIMI IZZIVI / FACING DEMOGRAPHIC CHALLENGES

Prenesi / Download (23 MB)