PROCEEDINGS IS2015

  • A – Intelligent systems / Inteligentni sistemi

Prenesi / Download (12 MB)

  • B – Facing demographic challenges / Soočanje z demografskimi izivi

Prenesi / Download (3 MB)

  • C – Cognitive Science / Kognitivna znanost

Prenesi / Download (4 MB)

  • D – Collaboration, software and services in Information society / Sodelovanje, programska oprema in storitve v Informacijski družbi

Prenesi / Download (7 MB)

  • E – Data mining and data warehouse (SiKDD) / Izkopavanje znanja in podatkovna skladišča

Prenesi / Download (8 MB)

  • F – Cognitonics / Kognitonika

Prenesi / Download (3,54 MB)

  • G – SPS EM-Health Workshop / SPS delavnica EM-Zdravje

Prenesi / Download (17 MB)

  • H – Workshop »Smart Cities and communities as a development opportunity for Slovenia«

Prenesi / Download (13,5 MB)

  • 2nd Student conference / 2. Študentska konferenca

Prenesi / Download