PROCEEDINGS IS2016

  • A – Slovenska konferenca o umetni inteligenci / Slovenian Conference on Artificial Intelligence

Prenesi / Download (52 MB)

  • B – Kognitivna znanost / Cognitive Science

Prenesi / Download (40 MB)

  • C – Sodelovanje, programska oprema in storitve v informacijski družbi / Collaboration, Software and Services in Information Society

Prenesi / Download (41 MB)

  • D – Izkopavanje znanja in podatkovna skladišca (SiKDD) / Data Mining and Data Warehouses (SiKDD)

Prenesi / Download (45 MB)

  • E – Interakcija clovek-racunalnik v informacijski družbi / Human-Computer Interaction in Information Society

Prenesi / Download (54 MB)

  • F – Delavnica e-Heritage / Workshop e-Heritage

Prenesi / Download 47 MB)

  • G – Delavnica Elektronsko in mobilno zdravje / Workshop Electronic and Mobile Health

Prenesi / Download (51 MB)

  • H – Middle-European Conference on Applied Theoretical Computer Science (MATCOS 2016)

Prenesi / Download (45 MB)