PROCEEDINGS IS2017

  • A – Slovenska konferenca o umetni inteligenci / Slovenian Conference on Artificial Intelligence

Prenesi / Download (15 MB)

  • B – Kognitivna znanost / Cognitive Science

Prenesi / Download (11 MB)

  • C – Odkrivanje znanja in podatkovna skladišca / Data Mining and Data Warehouses SiKDD

Prenesi / Download (11 MB)

  • D – Kognitonika / Cognitonics

Prenesi / Download (12 MB)

  • E – Delavnica AS-IT-IC / AS-IT-IC Workshop

Prenesi / Download (11 MB)

  • F – Soocanje z demografskimi izzivi / Facing demographic challenges

Prenesi / Download (12 MB)

  • G – Sodelovanje, programska oprema in storitvev informacijski družbi / Collaboration, Software and Services in Information Society

Prenesi / Download (13 MB)

  • H – Robotika / Robotics

Prenesi / Download (17 MB)

  • I – Delavnica za elektronsko in mobilno zdravje ter pametna mesta / Workshop Electronic and Mobile Healt and Smart Cities

Prenesi / Download (14 MB)