Urnik

Povezave do predavanj prek spleta

Slovenska konferenca o umetni inteligenci:

Torek: https://global.gotomeeting.com/join/839285005

Sreda: https://global.gotomeeting.com/join/311253901

Urnik

Izkopavanje znanja in podatkovna skladišča: 

https://us02web.zoom.us/j/85616142148?pwd=eU1PSjVkSWNYOHR5

Meeting ID: 856 1614 2148 Passcode: 100498

Urnik

Kognitivna znanost

https://global.gotomeeting.com/join/346210709

Urnik

Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi

Teams povezave 

Urnik

Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij

http://ittc.ijs.si/

Etika in stroka

https://us02web.zoom.us/j/82638582395

Urnik

Ljudje in okolje

https://us02web.zoom.us/j/82638582395

Urnik

Interakcija človek in računalnik v informacijski družbi

Urnik

Zaključek konference

tv.ijs.si

Urnik